Jegerkafé på Iris Scene (smelteverkstomta) torsdag 1. mars kl. 1830


Fellesstyret for Ullensvang statsallmenning skal evaluere fredingssonene i reinsjakta, og inviterer til jegerkafé på Iris Scene på smelteverkstomta torsdag 1. mars kl. 1830. Fellesstyret ynskjer innspel frå jegerar som grunnlag for eit nytt vedtak om fredingssoner gjeldande frå jakta 2018.

Vel møtt!

Fellesstyret tek også i mot innspel på e-post ullensvang@fjellstyrene.no fram til og med måndag 5. mars.


Framlegg til fredingssone sør

Framlegg til fredingssone nord

Rapport frå villreinutvalet om fredingssonene 2013-2017

Presentasjon frå Odda fjellstyre på haustmøtet i Eidfjord