Møtebøker Fellesstyret for Ullensvang statsallmenning
Her vert alle møtebøker med vedtak gjort av Fellesstyret lagt ut. Vedtaket kan påklagast innan tre veker frå kunngjering, jfr forvaltningslova. Reglar om klageadgang finn du i forvaltningslova §§29 til 31.Møtebøker Fellesstyret for Ullensvang statsallmenning

Møtebøker 2019

Møtebok 4.3.2019 (publisert 11.3.)      
       
       
       
       

Møtebok 5.2.2018
Møtebok 19.3.2018 (publisert 26.3.2018)
Fredingssone sør
Fredingssone nord
Møtebok 15.5.2018 (publisert 22.5.)
Møtebok 14.11.2018 (publisert 26.11)Møtebok 10.5.2017
Møtebok 13.11.2017
 
 
 
 
Møtebøker Ullensvang fjellstyre finn du her.

Møtebøker Odda fjellstyre finn du her.