Kunngjeringar om planlagde styresaker - Fellesstyret for Ullensvang statsallmenning

Fjellstyret pliktar å fylgje forvaltningslova i si sakshandsaming. Ein er såleis pålagt å kunngjere saker som skal hadsamast etter Fjellova minst ei veke før møtet. Desse sakene vil bli kunngjorde her. Har du innspel til desse sakene så ta kontakt med fjellstyret.

Saksoversikt til neste møte:

Fellesstyret for Ullensvang statsallmenning

Innkalling 4.3.2019

Tidspunkt: Måndag 4. mars 2019 kl. 18:00

Stad: Kommunestyresalen i Odda

 Saker til styremøtet:

FUS 01/19: Meldingar

FUS 02/19: Rekneskap 2018

FUS 03/19: Årsmelding 2018

FUS 04/19: Revisjon av fiskereglar

FUS 05/19: Smårovviltkort

FUS 06/19: Prisar 2019

FUS 07/19: Plan for ombygging av hytta ved Holmavatnet

FUS 08/19: Budsjett

FUS 09/19: Høyringssak: Riving og gjenoppbygging av stølshus i Belebotn

FUS 10/19: Møteplan 2019

FUS 11/19: Eventuelt